ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਜਤਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀ
ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀ
ਅਸੀਂ ਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ
ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀ

Leave a Comment