ਦੋਨੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ ਮੈਂ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਜੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵਕਤ ਪੈਜੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਜੇ ਦਿਲ ਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੀਆ ਤੋਭ ਨਿਭਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕਰਾਈ ਨਾ ਰੱਬਾ ਹਰ ਬੇਵੱਸ ਲਾਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ ਮੈਂ,
ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਹਰ ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਲਾਲਚ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਲਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਕਲਜੇ ਰੱਬਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਲਿਖਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾ ਸੱਚੀ ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਮ ਉਠਾਵਾਂ ਮੈਂ
ਲੋਕੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, “ਧਰਮ” ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ

Leave a Comment