ਅਸੀਂ sajjan ਸਜਣ ਕਿਹਨਦੇਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ
ਅਸੀਂ sajjan ਸਜਣ ਕਿਹਨਦੇਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ
.
ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ

Leave a Comment