ਓਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ #ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ #Pyar ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਸੀ,
.
ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ,
ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ #ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਸੀ... :P

Leave a Comment