ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ
ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ #ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੇ , . .
ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ
ਸਾਡੇ ਵੀ #YAAR ਬਹੁਤ ਨੇ.......

Leave a Comment