ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ Janu
ਮੈਨੂੰ #iPhone ਲੈ ਦਿਉ
-
-
-
-
-
-
-
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ- ਬਾਂਦਰੀਏ ਮੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ
ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ #Loan ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ :D :P

Leave a Comment