ਜ਼ਿੰਦ ਕਢਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ
ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੁਸਨ ਦਾ ਟੋਟਾ
ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ
ਸੁਣ ਮਾਂ ਦੀਏ ਮਿੱਠੀਏ ਨੀ
ਤੂੰ ਆਟਾ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਖਾਵੇਂ
ਨਿਖਰਦੀ ਜਾਵੇਂ , ਬੜਾ ਤੜਫ਼ਾਵੇਂ
ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇਂ

Leave a Comment