ਰੱਖਿਓ #Styleਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ,👳
ਉਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ।🦁
ਬੰਨ ਕੇ  ਜੇ ਪੱਗਾਂ ਫੇਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਗੇੜੀਆਂ,🚘
ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਛੇੜੀਆਂ।🕵
 

Leave a Comment