ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੂੜੀਏ ਨੀ
ਕਰ ਰੀਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਨੀ
ਬਿਨਾ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾ ਜੱਚਦੀ ਏ
ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਦੇ #Style ਨਵੇ ਰੱਖਦੀ ਏ

ਆਖੇ ਕਿਉ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਜਿਓਣ ਨੀ ਦਿੰਦੇ
ਮੇਨੂੰ ਮਰਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਨੀ ਦਿੰਦੇ
ਟੱਪ ਕੇ ਹੱਧਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਵੇਗੀ ਤੂੰ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਜਤ ਗਵਾਵੇਗੀ ਤੂੰ

ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜੀਨ ਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟੌਹਰ ਨੀ
ਪਰ ਸੂਟ ਪਾਵੇਗੀ ਤਾ ਲੱਗੇਗੀ Real ਕੌਰ ਨੀ
ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹਨੇਰ ਸੱਜਣਾ
ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਸੱਜਣਾ

Leave a Comment