ਤੇਰਾ ਚੇਹਰਾ ਸਦਾ ਈ ਯਾਦ ਰਹੂ,
ਨਾਮ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀ
ਰੰਗ ਦੁਧ ਨਾਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੇਰਾ
ਰੂਹ ਕੱਚੀ ਰੋਹੀ ਦੀ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਨੀ
ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬੜਾ,
ਹੁਣ ਕਰੂਂ ਨਫਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਨੀ..

Leave a Comment