ਤੇਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਰੋਨਾ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ
ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਯਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੁਣ ਲਗਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਓਹ ਵੀ ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ
ਹੰਝੂ ਡਿਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕ-ਸੁੱਕ ਕੇ

Leave a Comment