ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਂ,,
ਤਾਹੀਓਂ ਧੜਕਨ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਏ
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਝਲਕ ਏ...
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਣ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਵਹਿੰਦੀ ਏ
ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੁਦਾਈ ਵਿਚ ਮੈ ਮਰਦਾ ਰਹਿਣਾ
ਬੱਸ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਏ...

Leave a Comment