ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਂ
ਜੋ #ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਦੀ ਨਈ ,

ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ #ਟਰਾਲੀ
ਕੱਦੂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੀਏ... :-P :-P

Leave a Comment