ਨੀ ਤੂੰ ਫੁਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗੲੀ ੲੇ,
ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨੀ
ਅਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਗੇ....
ਨੀ ੲਿਹਨੇ ਕਤੂਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾਉਣਾ ਨੲੀ....

Leave a Comment