ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਸੀ,
ਪਰ #ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਿਤਾਨੀ ਸੀ,
#ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਗਿਆ
ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਅਧੀ ਬਣਾ ਗਿਆ...

Leave a Comment