ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੌੜ ਹੈ
ਇਹ ‪#‎ਜਿੰਦਗੀ‬
.
ਜਿੱਤ ਜਾਓ ਤਾਂ
ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,,,,,
.
ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਓ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ... :( :'(

Leave a Comment