ਬਾਪੂ 👳 ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਮਾਣ ਪੁੱਤ ਤੇ
ੳੁਹਦੇ #ਦਿਲ ❤️ ਚੰਦਰੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆੳੂਗਾ
ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ
ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਪੁੱਤ 😎 ਦਾ ਟਾਇਮ ਆੳੂਗਾ ✌️👌

Leave a Comment