ਜੱਟ ਨੂੰ #Block ਕਰ ਕੇ
ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ‪#‎ਸਟਾਰ‬ ਬਣਗੀ
ਤੂੰ ‪ਪਹਿਲਾਂ‬ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ
ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਹਸਾਨ ਕਰ ਗਈ...

Leave a Comment