ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਵੇਂ
ਹਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ😘
 ਰੱਬਾ ਰੱਖੀਂ ਵਸਦੀਆਂ
ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 🙏🏻

Leave a Comment