ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਖਬਰਾਂ ਤੇ
ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਘਰ ਬਣਿਉ ਕਬਰਾਂ ਨੇ
ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੈਠਾ ਸਬਰਾਂ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੇ
ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਮਾਇਆ ਡਾਂਸਰਾ ਤੇ
ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹੱਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ
ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇੇ
ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੁਸਾਇਡ ਵਾਨੀ ਹੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ

Leave a Comment