ਬੇਹੱਦ ਚਾਹੁਣ 😍 ਨਾਲ
ਕੁੱਝ  ਨਹੀਂ ❌ ਹੁੰਦਾ
#ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
 ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪਿਅਾਰ ਪਾੳੁਣ ਲੲੀ 👉

Leave a Comment