ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਮ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖ਼ਾ ਗਏ ਨੇ,
ਜਿੰਨੀ ਬਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਣ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ,

ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਨੇ,
ਬੇਦਰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭਾਣਾਂ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ,

ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੇਂਦੇ,
ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੋ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਭੁਲਾ ਗਏ ਨੇ... :(

Leave a Comment