ਅਸੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਦੇ
ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਵਲੈਤਣ ਰਕਾਨੇ,
ਭਾਵੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਮੰਦੇ ਚੱਲਦੇ
ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜਮਾਨੇ...

Leave a Comment