ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ‪#‎NATURE‬ ਨੂੰ ‪#‎ਬੈਂਨ‬ ਨੇ।
ਕਦੇ ‪#‎ਮਾਣ‬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ‪#‎ਰੱਬ‬ ਤੋਂ ਡਰੀਏ,
ਓਂਝ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ‪#‎FAN ਨੇ।

Leave a Comment