ਓਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ,ਜੀਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ,
ਜਿੰਦ ਵਾਰਾਂ ਓਸ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਲਿਆ ਅਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਮੈਨੂੰ,
ਬਾਪੂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਝ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਫੜ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹਰ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ,
ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਮੈਨੂੰ,
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਓਹਨਾ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਾ ਮੈਨੂੰ,
ਚੁੰਮਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਜੀਹਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਚੜਦਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ,
ਉਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੈਨੂੰ,
ਉਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ , ਜੋ ਜੀਣ ਦੀ ਦੇਣ ਦੁਆ ਮੈਨੂੰ,
ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਮਰ ਮੇਰੀ, ਦਿੰਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਆ ਮੈਨੂੰ,
ਕਦਮ ਚੁੰਮਾ ਮੈਂ “ਮਾਨ ਤੇ ਦੇਬੀ” 22 ਦੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਰਹੇ ਸਿਖਾ ਮੈਨੂੰ,
ਕਿੰਝ ਭੁੱਲਾ ਓਸ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੀਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਕਲਮ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ,

Leave a Comment