ਤੁਰੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣੀਏ,
ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਮਾਨ ਵੀ ਨਈ,,,
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਲੀ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਜਿਹੇ ਪਾਊਂਗਾ,
ਨੀ ਐਡੇ ਗਿਰੇ #ਯਾਰ ਵੀ ਨਈ...!!!

Leave a Comment