ਉਹਨੂੰ ‪ਮਾਨ‬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ‪#‎ਸਰਦਾਰੀ‬,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ‪#‎ਰਿਸ਼ਤੇ‬ ਹਜਾਰਾਂ,
ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ‪#‎Kuvari‬...

Leave a Comment