ਕੲੀ ਕਰਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੲੀ ਸੜਦੇ,
ਡਰ ਲਗਦਾ ੲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋ….
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਹਾਣੀੳੁ,
ਪਰ #Yaar ਨਹੀੳੁ ਮਿਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋ !!!

 

Leave a Comment