काही #Couples असतात जे ‪#Breakup‬ नंतर ही ‪#‎Best_friend‬
बनुन राहतात कारण त्यांच्यासाठी प्रेमा
पेक्षा एकमेकाच्या सोबत राहण जास्त ‪#‎Important‬ असत

Leave a Comment