जेव्हा ‪‎आम्ही‬ येतो.
तेव्हा प्रत्येक मुलीचे ‪‎आई-वडील‬ म्हणतात –
“छकुली‬ यांचे ‪status‬ जास्त वाचू नको,
नाहीतर तूझ status In-love‬ होईल

Leave a Comment