एकदा एक हिंदी मुलगा त्याचा
मराठी मित्राच्या लग्नाला येतो .
लग्नानंतर पंगत बसते.
नवरा नवरीला घास भरवत असतो
हिंदी मुलगा एका मराठी मुलाला विचारतो -
'' ये क्या कर रहे है ?''
.
.
.
.
.
.
.
मराठी मुलगा - '' घास खा रहे है ''

Leave a Comment