पाऊस जास्त असेल तर
कृपया मुलींनी शक्यतो घराबाहेर पडु नये ...
कारण पाऊसा मुळे #MAKE_UP उतरला तर ...
#BREAK_UP होण्याची शक्यता

Leave a Comment