कंजुस बापाला त्याचा मोठा मुलगा बोलतो:
"पप्पा माझि गर्लफ्रेँड Pregnant
झाली आहे. ५०,०००रुपये मांगत आहे,चुप राहण्यासाठी ."
:
कंजुस काहीच न बोलता पैसे देऊन देतो.
.
दोन महिन्यानंतर
त्याचा लहान
मुलगा बौलतो: "पप्पा माझि गर्लफ्रेँड pregnant
झाली आहे. ७५,००० रुपये मांगत आहे,चुप राहण्यासाठी ."
:
कंजुस काहिच न बोलता पैसे देऊन देतो.
.
६ महिऩ्यानँतर
कंजुसची कुँवारी मुलगी बोलते: "डॅडी, मी pregnant
आहे.!"
.
कंजुस तिला मिठी मारतो आणि तीचा कपाळाला चुँबन
देउन बोलत: "शाबाश बेटी, आता पैसे घ्यायची माझी बारी आली आहे..

Leave a Comment